Termin : zostanie ustalony po zebraniu się grupy


Czy zastanawiasz się, jakie korzyści płyną ze współpracy
w zespole?

Czy wiesz, jak ważna jest praca w zespole?

Czy chciałbyś lepiej poznać swój zespół, jego mocne
i słabe strony?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Celem szkolenia jest min. zapoznanie uczestników z koncepcjami przywództwa w kontekście kompetencji, cech
i narzędzi, wskazanie najczęstszych błędów w ocenie, określenie dobrych praktyk w zakresie motywowania pracowników i delegowania zadań. W programie szkolenia: przywództwo, zespół, budowanie relacji w zespole, informacja zwrotna i ocenianie pracownika, motywowanie i budowanie zaangażowania, delegowanie zadań.

Termin szkolenia online: zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Formularz zgłoszeniowy