Termin : zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Zapraszamy na szkolenie z komunikacji z pacjentem i trudnym klientem. Słuchacz będzie potrafił zdiagnozować swoje słabe i mocne strony rozmowy z pacjentem. Nauczy się budować relacje. Pozna rolę komunikacji werbalnej i niewerbalnej w obsłudze klienta oraz techniki asertywnego zachowania. Zajęcia poprzedzone będą krótkim wykładem wprowadzającym, po czym nastąpią zajęcia warsztatowe. Szczególny nacisk będzie położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik audiowizualnych, uczestnicy dostaną podczas zajęć materiały dydaktyczne opracowane przez doświadczonych ekspertów w obszarze zarządzania i kontroli w podmiotach leczniczych. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! To szkolenie jest dla Ciebie!

Termin szkolenia online: zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Formularz zgłoszeniowy