PRAWO PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

czwartek 20, 2020

Chcielibyśmy zaprosić na szkolenie przygotowane dla Dyrektorów oraz V-ce Dyrektorów szkół i przedszkoli z:
PRAWA PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.
Szkolenie odbędzie się 15 – 16 październik 2020r. w godzinach 10:00-14:00 on line.
Ilość uczestników: 20-25 osób.
Szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik zajmujący się na co dzień prawem oświatowym: Karolina Sikorska-Bednarczyk.
Tematy poruszone w trakcie szkolenia to m.in.:
• sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy;
• ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans zawodowy nauczyciela;
• wynagrodzenie i czas pracy nauczyciela;
• ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego;
• wydawanie świadectw pracy;
• odpowiedzialność dyscyplinarną i kary porządkowe oraz wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zapisu na szkolenie zapraszamy do kontaktu: csk@ug.edu.pl
Share This