Akademia Młodych Badaczy

wtorek 20, 2020

Akademia Młodych Badaczy w kwietniu, maju i czerwcu tego roku przeprowadzona została w formie cyklu szkoleń online, dla studentów, doktorantów i pracowników, związanych z kształtowaniem ich kompetencji badawczych i dydaktycznych. Przygotowane webinaria poruszały takie zagadnienia jak: poprawność językowa, systemy zarządzania jakością, personal branding czy tajniki pisania i publikowani artykułów naukowych, prowadzenia zajęć dydaktycznych, pracy zdalnej oraz realizacji projektów naukowych. Organizatorami Akademii Młodych Badaczy byli: Zatoka Nauki, Parlament Studentów UG, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UG i Rada Doktorantów UG

Share This